Gästgivaregården

Askeryd. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Gästgivaregården 1801 - 1846/50

Första skriftliga belägg för Gästgivaregarden är 1801 enl. Sockenkatalog för Askeryd i Riksarkivet, Hfl: AI:9 1801 sida 17. Sista belägg AI:20 1846-1850 sida 104