Gärdstugan

Ödetorp okänd plats Kättilstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Kättilstorp


Gärdstugan 1791/1800 - 1891

Första belägg för Gärdstugan Kättilstorp finns i Askeryds husförhörslängder AI:8 1791/1800 sida 196. Sista belägg finns i församlingsböckerna för Västra Ryd A I/21 (1891-1900) sida 218. Inga boende på Gärdstugan 1891, men den "står kvar".