Gärdet

Askeryd. Ödetorp okänd plats

Publicerad i maj 2014

Karta


Gärdet 1693-1784/1790

Första skriftliga belägg för Gärdet är 1693 enl. vittnesbok för Askeryd socken i Riksarkivet, C:1 1671-1722 sida 65. Dopvittne Lars i Giärdet. Sista belägg AI:5 1784-1790 sida 34