Furuskallen

Ödetorp Nr 128 Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdatering i mars 2015

Karta Larstorp


Furuskallen 1676 - 1934 -> ?

Första belägg för Furuskallen är enligt mantalslängder för Askeryd 1676. På Bordsjös och Ödarps marker - nordvästra Askeryd - sker en större nykolonisation på 1670-1710 när ett tiotal gårdar byggs upp.

Furuskallen är en av dessa och bär skattekraft från 1676 och återkommer sedan regelbundet från 1688 och framåt i mantalslängderna. Den första bonden på Furuskallen hette Jöns. Mantalslängderna berättar bara om gårdens storlek - skattekraft - och förnamnet på husbonden som bor på torpet eller backstugan.
Familjebildningar kan därefter ses i de första första husförhörslängderna för Askeryd från 1713/1720 om än sporadiskt, p.g.a. luckor ända fram till slutet på 1700-talet
Gården finns kvar efter 1934 enl. Församlingsböcker för Askeryd A II a/3 (1922-1934) sida 40.


Furuskallen 1713 -1716

I oktober 1713 (C2 sida 312) gifter sig Bengt Eriksson - 23 år - bosatt på Hästholmen med Ingeborg Karlsdotter i Karlstorp. Bengt föddes i Holma d. 8:e sept. 1690. Oklart kring Ingeborgs födelse.

De kommer att bo åtminstone tre år på Furuskallen. Bengt och Ingeborg får två döttrar: Charin och Anna 1714 (C2 sida 176) och 1716 (C2 sida 196). Deras vidare öde går att utforska i Askeryds kyrkböcker. De lever under svåra omständighter under en tid när den svenska stormakten faller och Karl XII är kung.


Charin.

Bengt Erikssons
samt Ingeborg Karlsdotters
lilla dotter föddes uti Furskallen
d. 16 oktober och christnades d. 24 ibidemKarta Furuskallen 1683


Karta Furuskallen med såg 1830