Fridhem

Bordsjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Fridhem 1817/24

Första belägg enl. Sockenkatalogen i Riksarkivet Hfl: DII:1 1817-1824. AI:18 1838-1845 sida 235.