Franshem

Hästemålen

Publicerad i maj 2014

Karta


Första belägg för Franshem är 1722, enligt husförhörslängder för Askeryd AI:1 1722 sida 148