Fesbo

Ödetorp Nr 143 Hälla Södergård

Publicerad i maj 2014

Karta


Uppgifter om en backstuga i Hälla med namnet Fesbo saknas. En husgrund finns och och möjligen finns backstugan omnänd i husförhörslängderna under ett annat namn