Ekenäs

Näsbyn Lägernäs Publicerad i mars 2015

Karta över Ekenäs


Ekenäs 1920

Första belägg för Ekenäs Lägernäs Näsbyn finns i församlingsböcker för Västra Ryd A II a/3 (1919-1927) sida: 302.