Djupadal


Publicerad i maj 2014
KartaFörsta belägg för Djupadal är 1558. Byn Djupadal kan vara äldre än så eftersom den benämns som skatteutjord till Ingevallstorp år 1558 (Smlh 1558:2 sida 91) och 1559 (Smlh 1559:35 sida 80). Bilder från skattelängder 1558 och 1559


Betydelsen av ordet utjord innebar att Djupadal var en tidigare kultiverad jord som inte var bebyggd. Ett annat ord för utjord var patajord som på medeltiden användes för att beteckna mark som tillhörde medeltida ödetorp. Mark som legat i träda mycket länge.

I Djupadal finns ett flertal gårdar - ett mindre by - möjligen återupptaget från öde i mitten på 1500-talet. 1500-talets första hälft innebar en återhämtning och nyetablering av gårdar i Askeryd efter senmedeltidens ödeläggelse.

Torp backstugor i Djupadal

Lilläng. Ödetorp Nr 52


Åkeravmätning 1640 i Askeryd

Kartan visar att endast en gård - Skattegården - fanns i Djupadal år 1640 - nuvarande Rossastugan - som omnämns som skatteutjord till Ingevallstorp år 1558-1559

Geometrisk karttext 1760

Som framgår av texten nedan har ytterligare en gård tillkommit sedan 1640 - ett frälsehemman -. Skattehemmanet noteras som kronoskattehemman.


Kartan visar detaljer ur 1810:års storskifte


Förstoring av kartan ovan 1810
Djupadals gårdar fram till 1920-talet

Skattehemman, utjord 1558
Lilläng 1861-1915. Ödetorp Nr 52 till skattehemanet utjorden Djupadal
Frälsehemman Askeryds säteri Bordsjö
Djupadal 1/4 skattehemman
Djupadal 1/4. Soldathemman
Björkäng
Ekhaga


Skattehemman. Utjorden Djupadal. 1558
1866-1870: eges och brukas af Anders P. Jonsson i Lutarps Mellangård
Nils Georg Svensk. Soldat. f. 1771 i Askeryd. på D-l 1826-1848. Död 1848
Hustru Catharina Anderdotter f. 1771 i Askeryd. På D-l 1826-1857. Död 1857
Son Nils Johan f. i Askeryd 1810 Inhys. Enkan Stina Jonsdotter f. 1776 i Frinnaryd. På D-l 1830-1845->?
Son Johannes f. 1822 i Askeryd. På D-l 1830-1839. Flyttar 1839 till Kättilstorp
Dotter Gustafva f. 1811 i Askeryd. På D-l 1830-1838. Flyttar till Vennebjörke 1838

Utjordsägaren Petter Nilsson f. i Askeryd 1768. Från Frinnaryd 1820. På D-l 1820-1838. Död 1838

Johannes Persson Pettersson (Dahlgren) f. 1770 i Askeryd. På D-l 1826-1838
Hustru Lena Johansdotter 1782 f. i Bredestad. På D-l 1826-1838
Son Anders f. i Askeryd 1805. På D-l 1825. Flyttar till Lutarp 1825
Son Peter Johansson f. 1813 i Askeryd . På D-l 1826-1830. Flyttar 1830
Sven Johan Jaensson f. 1814 i Askeryd. På D-l 1843-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Hustru Inga Jonsdotter f. 1817 i Sund. På D-l 1843-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Dotter Clara f. 1840 i Sund . På D-l 1843-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Dotter Christina Mathilda f. 1842 i Askeryd. På D-l 1843-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Son Johan August f. 1845 i Askeryd. På D-l 1845-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Dotter Emma f. 1848 i Askeryd. På D-l 1848-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Dotter Sofia f. 1849 i Askeryd. På D-l 1849-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Dotter Eva Lotta f. 1853 i Askeryd. På D-l 1853-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861
Dotter Ida Ottilia f. 1859 i Askeryd. På D-l 1859-1861. Flyttar till Lilläng Djupadal 1861

Brukare Anders Zakrisson f. 1813 i Sund. På D-l 1858-1870
Hustru Anna Maria Johansdotter f. 1813 i Sund. På D-l 1858-1870. Död 1870
Dotter Clara f. 1840 i Asby. Gifte med Anders Jonsson Lutarp 1869. På D-l 1858-1869. Flyttar 1869
Dotter Charlott. Marian f. i Asby 1843. På D-l 1858-1860. Död 1860 Dotter Anna Charlotta f. 1862 i Askeryd. På Djupadal 1858-?

Drängen Jonas Adolf Isaksson f. 1838 i Askeryd. På D-l 1865-1867. Utvandrar till Amerika 1867


Backstugan Lilläng 1861-1915. Ödetorp Nr 52. Till skattehemmanet, utjorden Djupadal
En backstuga som låg på Kallers marker i Djupadal. En stig i skogen leder upp till ödetorpet. Inga synliga rester efter husgrund, endast en liten hög efter murstocken. Lillängs historia är i första hand knuten till Emma som bodde här nästan hela livet.

Emma på Lilläng

Familjen Jaensson flyttade in 1861. Johan med hustru Inga och deras sex döttrar. Tre äldre syskon i tidiga tonåren hade redan lämnat hemmet för att tjäna som drängar och pigor.

Två flickor i syskonskaran utvandrar till Nordamerika. Efter mammans tidiga död bor pappa Sven kvar med dottern Emma som tidigare flyttat hem efter tre års boende på annat håll. En femtioårsperiod av boende slutar med dottern Emmas död 1910.

Auktionen efter Emma gick till 3 kronor och 75 öre. Där fanns inget av värde att sälja förtäljer vår sagesman och dessutom var stugan full av lus. Backstugefolket här levde av potatis råstötta kröser och oxelbär.

Från kommunstyrelsens protokoll d. 18:e mars 1902: Ky Kyrkoherden upplyste om att stugan Lilläng som delvis ägs och bebos av ogifta Emma Svensdotter lär vara mycket bristfällig och torde Emma icke kunna åstadkomma en nödvändig reparation, utan kommer, i stället att begära bostad af församlingen, varför beslöts att undertecknad ordförande och August Svensson i Lutarp skall besiktiga stugan och bedöma huruvida , där är skäl att kommunen reparerar stugan, och inkomma med förslag härför vid ett annat kommunalsammanträde.

Sven Johan Jaensson f. i Redeby Askeryd 1814. På Lilläng 1861-1896. Död 1896
Hustrun Inga Jonsdotter f. i Sund 1817. På Lilläng 1861-1878. Död 1878
Dotter Emma f. i Askeryd 1848. På Lilläng 1861/69/72-1910. Flyttar - åter. Död af hjernslag 1910
Dotter Sofia f. i Askeryd 1849. På Lilläng 1861-1870. ?
Dotter Eva Lotta f. i Askeryd 1853. På Lilläng 1861-1869. Flyttar till Edhult
Dotter Kristina Mathilda f. i Askeryd 1856. På Lilläng 1861-1872. Flyttar till Hästholmen. 1876 utvandrar till Nordamerika
Dotter Ida Ottilia f. i Askeryd 1859. På Lilläng 1861-1878. Flyttar till Prutan. 1880 utvandrar till Nordamerika


Frälsehemman. Askeryds säteri Bordsjö (Rossastugan)
Sven Andersson f. i Askeryd 1766. På D-l -1812
Hustru Regina Johansdotter f. i Bredestad 1779. På D-l -1812

Hustru Stina Jonsdotter f. 1776 i Askeryd. På D-l 1812-1832. Död 1832
Son Johannes f. f. i Säby 1810. På D-l 1812-1830. ?
Son Anders f. i Askeryd 1812. På D-l 1812-1830. ?
Dotter Maja Stina (se nedan) Inhyse Br. Johan Magnus Gustafsson f. 1803 i Bredestad. Utfattig. på D-l 1834-1870
Hustru Maja Stina Pettersdotter f. 1815 i Askeryd. Dotter till Petter Jaensson (se ovan). På D-l 1815-1868. Död 1868
Son Carl Magnus f. 1836 i Askeryd. På D-l 1834-1844. Död 1844
Son Johannes Gustaf f. 1838 i Askeryd. På D-l 1838-1870. Flyttar 1870 till Höreda
Dotter Mathilda Kristina f. 1841 i Askeryd. På D-l 1841-1863. Flyttar 1863 till ?
Dotter Clara Sofia f. 1844 i Askeryd. På D-l 1844-1869. Flyttar 1869 till Torpet Backhemmet
Son Karl Johan f. 1851 i Askeryd. På D-l 1851. Död 1851
Son Carl August f. 1858 i Askeryd. På D-l 1858-1867. Död 1867
Son Johan f. 1858. Tvilling med carl August. På D-l 1858-1859. Död 1859

Arrendator: Johan August Ross f. 1839 i Askeryd. På D-.l 1868-1913. Död
1:a Hustru Mathilda Kristina Johandotter f. 1841 i Askeryd. På D-l 1868-?
Dotter Anna Lovisa f. 1866 i Askeryd. På D-l 1866-?

2:a Hustru Eva Lovisa Karlsdotter f. 1854 i Flisby. På D-l ?-1921
Johans barn i 1:a äktenskap sonen Karl Johan f. 1873 i Askeryd. På D-l 1891-1892. Flyttar till Skyttlingebäck.
Johans barn i 1:a äktenskap sonen Per Oskar Hjalmar f. 1877 i Askeryd. På D-l 1891-1901. Flyttar

Johans och Evas gemensamma barn sonen Gustaf Wilhelm Ross f. i Askeryd 1893. Arrendator 1917 efter sin far. Värnplikt. Gifte med Hulda (nedan) 1917. På gården 1891-1934-> ?
Hustru Hulda Emilia Augusta Fyter f. i Sund 1887. Gifte med Gustaf Wilhelm (ovan) 1917. På gården 1916-1934-> ?
Dotter Elsa Hulda Karin f. i Askeryd 1918. Död vid fem månaders ålder
Son Karl Johan f. i Askeryd 1919. Död vi två månaders ålder
Ett gossebarn f. i Askeryd 1920. Dödfödd.
Son Karl Alvar f. i Askeryd 1923. På gården 1923-1934-> ?
Son Bror Ingemar f. i Askeryd 1926. Död vid två månaders ålder


Skattehemman. Djupadal 1/4 mantal
Brukare Peter Joh. Johansson f. i Askeryd 1813. På D-l 1838-1870
Hustru Stina Lisa Swensdotter i Flisby 1817. På D-l 1838-1870
Son Johan Petter f. i Askeryd 1845. På D-l 1845-1865. Utvandrar till Nordamerika 1865
Son Anders Gustaf f. i Askeryd1849. På D-l 1849-1866. Flyttar till Lutarp 1866
Dotter Lena Christina f. i Askeryd 1852. På D-l 1852-1870
Son Carl August f. i Askeryd 1855. På D-l 1855-1870
Son Johannes Alfred f. 1860. På D-l 1860-1870


Soldathemman. Djupadal 1/4 mantal. 1:a belägg år 1859
Soldat No 11 från Åmarp Redeby Södergård. Brukare Nils Johan Ren f. i Askeryd 1810. På D-l 1859-1870
Hustru Katarina Nilsdotter f. i Flisby 1814. På D-l 1859-1870
Son Nils Fredrik f. i Askeryd 1849. På D-l 1859-1866. Flyttar till Redeby 1866


Skattehemmanet utjorden Djupadal

Monika Björklund med farfar Gustav KallerMonika och Gustav Kaller Monika - I bakgrunden numera försvunnen timmerlada


Augusta och Gustav Kaller


Fullmakt för N Kaller i Orostorp vid Samuel Sigfrid Carlssons död 1892 i PrutanEster och Helmer Phil 1896


Helmer Erik "Bäck"


Helmer


Rossastugan 30-talet


Björkäng 1910


Ur Monika Björklunds fotoalbum
Konungsäng: Oskar och Signe Gustavsson. I bakgrunden Börje Dalsten

I bakgrunden Signe Gustavsson
Fr.v. Gunborg Gustavsson Kent och Greta GustavssonLilly Kaller och Ivan från Åsnaryd


Monika