Dagstorp Daxtorp


Publicerad i maj 2014

Karta över Dagstorp


Dagstorp 1447

Äldsta kända belägg för Dagstorp är från Vadstena klosters jordebok 1447. Gården omnämns i i Askeryds första husförhörshörslängd 1713/1720 AI:1 1713/1720 sida 58