Bygget

Namnbyte till Björkholmen Assjö år 1897

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad oktober 2019

Karta


Bygget Assjö 1822

1822-1843. Jonas Jönsson och Annika Zachrisdotter.
Den förste nybyggaren på Bygget - Björkholmen - var Jonas Jönsson. Född 1771 på Sörviken. I sin ungdom ger han sig av till Flisby och i en ålder av 35 återvänder han till sina hemtrakter till Gransnäs Askeryd från Flisby 1806 då sedan tolv år gift med Annika Zachrisdotter. De får två barn som dör i tidig ålder.

Fram på 1820-talet i femtioårsåldern lämnar de Gransnäs och bor sedan som inhyse under Christersberg, där eremiten Christer Svensson också bor noterad som inhyse. Annika är då "sjuklig och oduglig till arbete". (A I/14 (1826-1830) sida 190). Att anta är att Bygget på Björkholmen byggs upp eftersom Jonas och Annika är registrade som boende där. År 1844 avlider Jonas och några år före även Christer Svensson


1848-1880. Johannes Johansson och Stina Greta Nilsdotter.
Br. Johannes Johansson f. 1812 i Askeryd
Hustru Stina Greta Nilsdotter f. 1809 i Marbäck
Son August Wilhelm f. 1839 i Askeryd. Flyttar ?
Son Johannes Alfred f. 1842 i Askeryd. Flyttar 1858. Åter 1863. Amerika 1868
Dotter Johanna f. 1845 i Askeryd. Gifte med Johan Gustav Frans Johansson och blir kvar på bygget
Dotter Olivia Carolina f. 1849 i Askeryd
Son Karl Gustav f. 1852 i Askeryd. Amerika 1870


Utvandringen till Nordamerika

Johannas båda bröder Johannes Alfred och Karl Gustav utvandrar till Amerika i samband med nödåren 1867-1870, så kvar på Bygget blev endast Johanna och hennes förädrar. Hon stannar kvar och gifter sig 1874, men åtta år senare ansluter hon och hennes familj och utvandrar 1882. Under en femtonårsperiod utvandrar sju personer från Bygget. Flera hundra askerydsbor emigrerar vid denna tid för bättre levnadsvillkor

Johanna's two brothers, Johannes Alfred and Karl Gustav, emigrate to America in connection with the emergency years 1867-1870, so that only the Johanna and her parents remained at Bygget. She stays and marries in 1874 with Johan Frans Gustav, however eight years later, she and her family are connecting and emigrated in 1882. For a period of fifteen years, seven people emigrated from the building. Hundreds of askeryd-residents are emigrating at this time for better living conditions


1874. Bröllop på bygget för gårdens dotter Johanna med inflyttade Johan Gustaf Frans från Molunda.

1874-1882. Johan Gustaf Frans Johansson och Johanna Johannisdotter. Utvandrarna
Johan Gustaf Frans Johansson f. 1847 i Askeryd. Gifte med nedan 1874. N.Amerika d. 1/9 1882
Hustru Johanna Johannisdotter f. 1845 i Askeryd. Gifte med ovan 1874. N.Amerika d. 1/9 1882
Dotter Johanna Olivia f. 1876 i Askeryd. N.Amerika d. 1/9 1882
Son Karl Gustaf f. 1878 i Askeryd. N.Amerika d. 1/9 1882
Dotter Ida Matilda f. 1880 i Askeryd. N.Amerika d. 1/9 1882


1882-1896. Karl Gustav Johansson och Maria Kristina Petersdotter
Karl Gustav Johansson f. 1829 i Askeryd. Gifter om sig 1895 och flyttar 1896
Hustru Maria Kristina Petersdotter f. 1819 i Bredestad. Död 1894


1896-1926. Karl Johan Johansson och Hedda Charlotta Mann och 2:gifte Elsa Maria Johansson
Karl Johan Johansson f. 1868 i Lommaryd. Byggmästare Sågen. Flyttar 1926 till Bredestad.
1:a gifte Hustru Hedda Charlotta Mann f. 1867 i Säby. Död 1906
Dotter Ester Julia f. 1891 i Flisby. Flyttar 1910
Dotter Agnes Linnea f. 1893 i Flisby. Flyttar 1913. Åter 1914
Son Karl Einar f. 1895 i Flisby. Flyttar 1909. Åter. Flyttar 1919. Byggmästare i Västerås
2:a gifte Elsa Maria Johansson f. 1878 i Lommaryd. Gifte 1908