Bygget

Ödetorp okänd plats. Björkholmen Assjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Bygget Assjö 1846/1850 - 1892/1896

Första skriftliga belägg för Bygget Assjö är enligt Hfl: AI:20 1846/1850 sida 238. Sista belägg AI:34 sida 8.