Bubbarp

Säteri Rusthåll

Publicerad i februari 2015

Karta över Bubbarp


Bubbarp 1457


1447
1:a belägg finns i Vadstena klosters jordbebok för år 1457

1713/1720
1:a belägg i hfl AI:1 sida 62

1766/1770 - 1858/1861
1:a belägg för Ryttartorpet i Bubbarp: hfl AI:3 sida 138. Sista belägg AI:25 sida 105

1784/1790
Ett belägg för Soldattorpet i Bubbarp: hfl AI:3 sida 82


Uppgifter om Bubbarp från Ortnamnsregistret


Soldattorp Nr 30 Bubbarps rote. Ydre kompani. 2:a Livgrenadjärregementet

Anna och Amund på Bubbarp

Historien om Amund och Anna är ett exempel på hur det - för första gången - över huvud taget går att göra en levnadsbeskrining - en historia - om "Vanligt" folk i Askeryd. Det är från 1670-talet och framåt i tiden som kyrkböckerna ger så pass mycket information att detta blir möjligt.

Anna från Tunarp
Anna Nilsdotter föddes 1672 och växte upp på Tunarp, en av huvudgårdarna i Askeryd som på 1680-talet blev säteri. Huvudbyggnaden var då utförd i karolinsk stil, liknande greve Bondes på Bordsjö. Man kan nog anta att hon hade ett ganska gott liv på Tunarp där hennes far Nils Andersson var verksam. Hon fick en syster Elin 1673. Om Anna hade äldre syskon födda före 1671 framgår inte eftersom kyrkböcker inte fördes före 1671.

År 1679 dör deras pappa och prydligt skrivet i registret över döda står hela hans namn Nils Andersson angivet alltså med både för och efternamn. Ovanligt för den tiden. brukligt var annars att skrivarna endast angav förnamnet och därefter gårdsnamnet i registren om det nu inte gällde en känd kanske aktad person.


Amund från Spinkhemmet
Amund Jonsson växte möjligen upp på Spinkhemmet. Han föddes innan födelseböcker började föras i Askeryd. Dopvittnesregister avslöjar dock nära släktband i Askeryd. Han har minst två bröder Nils och Måns och deras pappa Jon finns noterad på Spinkhemmet mellan 1660-1680.

Amund och Anna på Sjöhester
Hur och när Amund och Anna träffas berättar inte källorna, men de växte upp på var sin sida om Västra Lägern och återfinns på Sjöhester 1689. År 1723 återfinns Amund och Anna på Bubbarp med fyra av sina sex barn, Anders, Hans Sara och Brita.

Här kommer Amund och Anna att åldras i den stuga som Amund lät bygga och kanske är den stuga som finns kvar än idag. Anna kom på så vis att bo nära Tunarp där hon växte upp.

Deras historia finns utförligt beskriven på länken: Sjöhester