function MM_reloadPage(init) { //reloads the window if Nav4 resized if (init==true) with (navigator) {if ((appName=="Netscape")&&(parseInt(appVersion)==4)) { document.MM_pgW=innerWidth; document.MM_pgH=innerHeight; onresize=MM_reloadPage; }} else if (innerWidth!=document.MM_pgW || innerHeight!=document.MM_pgH) location.reload(); } MM_reloadPage(true); //-->


Bråten

Äsevad. Askeryds säteri

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i februari 2017

Karta


Bråten 1687

Första skriftliga belägg för Bråten är från 1687 enligt mantalslängd för Askeryd - Riksarkivet. Det skulle dröja ett tiotal år innan ett namn dyker upp under Bråten i mantalslängderna. Däremot i den första husförhörslängden för Askeryd med oklart årtal (1710-1720) finns Bråten omnämnt (bilden)


Bråtens tragiska historia nödåren 1867-1869

Omtalat i vår historia är nödåren 1867-1869, för inte länge sedan. Ordet "utfattig" intill namn i marginalen i husförhörslängderna är ofta tillagt under denna tid och betecknar den verklighet med umbäranden och svält som många bönder levde under. Torka och missväxt råder allmänt i Sverige och för många återstår ingen annan utväg än att utvandra till Nordamerika.

Ett belägg för nöden i Askeryd ses för Bråten. Prästen har i husförhörslängden gjort en anteckning om husbonden Torparen Johan August Johansson på Bråten (bilden nedan). Senare inträffar den tragiska händelsen när Johan August först rapporteras försvunnen 1867 men hittas död i februari 1868. Han hade hängt sig i ett träd på Assjö ängar. Efter hans död återvänder hans änka Maja Stinas "oäkta" son Carl Gustaf till Bråten med sin familj och övertar Bråten som ny "Torpare på Bråten". År 1882 utvandrar Carl Gustaf och Carolina med sju barn till Nordamerika. Carl Gustafs mamma sedan länge änka efter Johan August utvandrar år 1886, troligen till sonen i Nordamerika ? vid en ålder av 70 år


Johan August kom att ta sitt liv. Prästen har noterat följande: "Har glömt helt och hållet och glömt sin christendom"
Boende på Bråten från 1840-talet till 1882

Drängen senare Torparen Johan August Johansson f. 1821 i Askeryd. På Bråten 1843-1867. Död 1867. Förvunnen, hittades hängande i ett träd i Assjö hage februari 1868
Hustru senare änka efter Johan August Maja Stina Hansdotter f. i 1816 Askeryd. Från Hälla. 1868 utfattig. På Bråten 1843-1886. Utvandrar till Nordamerika 1886
Deras gemensamma barn dotter Carolina Sofia f. 1848 i Askeryd. På Bråten 1848-1869. Flyttar till Flisby
Son Frans August f. 1852 i Askeryd. På Bråten 1852-1873. Flyttar till Håkansgården
Dotter Clara Christina f. 1856 i Askeryd. På Bråten 1856-1873. Flyttar till Yxnerum i Östergötland
Dotter Anna Charlotta f. 1860 i Askeryd. På Bråten 1860-1877. Flyttar till Lommaryd

Hustru Maja Stinas oäkta son Carl Gustaf Johansson f. 1844 i Askeryd, återkommer efter styvfaderns död 1867 och noteras som Torpare. På Bråten 1844-1865 som Torpare på Bråten 1867-1882. År 1874 järnvägsarbetare. Utvandrar till Nordamerika 1882
Hustru Carolina Augusta Carlsdotter f. 1844 i Frinnaryd. På Bråten 1869-1882. Utvandrar till Nordamerika 1882
Son Carl Johan Carlsson f. 1863 i Frinnaryd. På Bråten 1869-1877. Utvandrar till Nordamerika
Dotter Mathilda Sofia f. 1869 i Askeryd. På Bråten 1869-1882. Utvandrar till Nordamerika 1882
Son Gustaf Emil f. 1871 i Askeryd. På Bråten 1871-1882. Utvandrar till Nordamerika 1882
DotterAnna Augusta f. i Askeryd 1874. På Bråten 1874-1882. Utvandrar till Nordamerika 1882
Son Johan Walfrid f. 1876 i Askeryd. På Bråten 1876-1882. Utvandrar till Nordamerika 1882
Dotter Kristina Charlotta f. 1879 i Askeryd. På Bråten 1879-1882. Utvandrar till Nordamerika 1882
Dotter Klara Olivia f. i Askeryd 1881. På Bråten 1881-1882. Utvandrar till Nordamerika 1882

Piga Carolina Sofia Johansdotter f. 1848. Flyttar in från Edhults säteri. På Bråten 1875-1877. Flyttar till Lommaryd
Piga Susanna Samuelsdotter f. 1830 i Askeryd. Fattighjon. Från backstugan Bråtastugan. På Bråten 1848-?
Dräng Frans Magnison f. 1840 i Askeryd. På Bråten 1858. Flyttar till Lillahem
Inhysehjon Dräng Frans Gustaf Dahlsten f. 1851 i Grenna. På Bråten 1879-1880. Flyttar och gifte Brokafall

Piga Hedvig Charlotta Lindgren f. 1831 i Askeryd. 1871 fattighjon. På Bråten 1858-1882. Flyttar till Fällestugan
Son Carl Alfred Håkansson Lindgren f. 1855 i Askeryd. På Bråten 1858-1873. Flyttar till Assjö Ladugård 1873
Son Johan August Gustafsson f. 1859 i Askeryd. På Bråten 1859-1882. Flyttar till Göteborg

Inhyses Johannes Jonsson f. 1765 i Askeryd. På Bråten ? -1849. Död 1849
Hustru Catharina Persdotter f. 1780 i Frinnaryd. Fattighjon På Bråten ? -1861. Död 1861
Son Gustaf Johannesson f. 1823 i Askeryd. På Bråten ?-1840. Flyttar till Säteriet