Borgen

Bordsjö

Uppdaterad i september 2014

Karta över Borgen Ängen


Borgen tidigare Ängen/Engen 1694 ?

För att finna Borgens ursprung får man sortera ut två Engen/Ängen som finns i Askeryd på 1700-talet. Ett i själva Askeryd, det andra Lägerbobygden. Dopvittnesböckerna för Askeryd avslöjar i vilket Ängen ett barn har fötts. Det är ofta grannar som utses till gudföräldrar.

Bakgrundsbilden - kartan - från 1735 visar det Ängen som senare byter namn till Borgen: Torpet Ängens ägor under Askeryd = under Askeryds säteri.

Livet för Ängens boende förefaller fyllt av umbäranden efter stormakten Sveriges fall 1719 - efter Karl XII:s död - och gården ligger ofta öde fram till 1749 enl. mantalslängderna.

Mellan 1749-1755 sker en uppbyggnad av gården, som byter namn till Borgen, när Lars Andersson med hustrun Maja Nilsdotter flyttar in från Gräflingekullen under Kunhult. Deras första dotter fick sitt namn efter jungfru Greta på Kunhult år 1750. De får år 1754 ytterligare en dotter Maja

Sågen Borgen finns omnämnd i husförhörslängderna från 1871/1875 AI:30 sida 40 till 1892/1896 AI:34 sida 46


Boende på Ängen efter 1750 Borgen 1694. Dödbok. Nils bonde i Engen. (vilket Engen ?)
1694. 29/7 Födelsebok: Lars i Engens son Paulus. Dopvittne: H. Magdalena Af Kling, hustru Elisabet i Svenstorp, Anders i Näset, Jonas i Engen, Oluf i Bordsjö (vilket Engen ?)
1710-1720. Hfl (sida 34) Bårgen. Hustru Ingeborg Bengtsdotter. Namnet Bårgen dyker upp för första gången.
1715. Mantalsl. (1715 sida 50). Ängen. Askeryd. Drängen Amund. uf (utfattig)
1716. Mantalsl. (1716 sida 110). Ängen Askeryd. Ingen bor på Ängen."Brukad af Pär"
1719. Mantalsl. (1719 sida 279). Ängen Askeryd. Ingen bor på Ängen."Brukad af dr. Anders"
1720. Mantalsl. (1720 sida 179). Ängen Askeryd. Pär och hustru
1721. Mantalsl. (1710 sida 181). Ängen Askeryd. Pär och hustru
1735. Mantalsl. (1735:1 sida 217) Ängen under Askeryd . Anders fattig
1735. Karta Oroen. Gårdsnamnet Ängen ses på kartan
1740. Mantalsl. (1740 sida 257) Äng under Askeryd . Anders med h. utfattiga
1749. Mantalsl. (1749 sida 271) Ängen öde
1754. Födbok. (sida 660). D. 24/2 föddes torparen Lars Andersson och hustru Maja Nilsdotters barn Maja i Borgen, kristn.3/3
1755. Mantalsl. (1755 sida 228) Borgen. Lars med hustru
1766. Hfl. (sida 224). Torp. Lars Andersson f. 1719. Hustru Maja Nilsdotter f. 1718. Dotter Maja f. 1756. Dotter Anna f. 1761. Dotter Gretha f. 1750


I förgrunden bod från slutet av 1600-talet


"Ängenstugan" från slutet av 1600-talet


Uppförd c:a 1750 när Ängen bytte namn till Borgen


Borgen runt 1960 ?


Midsommarstången kläs vid Borgens lada 40-talet ?