Börenäs

Bordsjö

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad mars 2015

Karta över Börenäs


Börenäs Birnoness 1404

Första belägg för Börenäs är 1404 (SD 423) och omkring 1500 (C 43) Svenskt Diplomatarium. Enl. Smlh 1539 utgör Börenäs en frälsegård under Tord Bonde.

Boende på Börenäs 1539 -1546
Årliga räntan: Jon - Joenn - Jonn

1539Detalj ur karta 1832 Hulu Börenäs