Bylingsboo - Böllingsbo

Ödeorp okänd plats. Bordsjö ?

Publicerad i maj 2014. Uppdaterad i mars 2015

Karta över Bordsjö

Jöns och Elin på Bylingsboo - Böllingsbo 1643 - 1648

Torpet Bylingsbo - Böllingsbo - okänd plats - har en kort historia och finns noterat åren 1643 - 1648 under frälsegårdarna i de första mantalslängderna för Askeryd. Möjligen har torpet funnits mellan Bylingsgölen och Bordsjö, öster om vägen. Torpet byggs upp under en ekonomisk expansiv period i socknens historia - under stormaktstiden - när säterier bildas och ett stort antal torp och backstugor byggs upp. Anledningen till att Böllingsbo försvinner ur mantalslängderna efter bara fem år okänt.

År 1643 stavas gårdens namn Bylingsboo, resterande år som Böllingsbo. Ännu har inte prästerna börjat bokföra sina sockenbor i husförhörslängder och informationen om torpet är därför knapphändig. Finns torpet kvar på 1670-talet kan det möjligen hittas i vigda/födelse/dopvittne/död-böcker som började föras från 1671 i Askeryd.

Bakgrundsbilden visar en kartbild över Bylingen - mellan Bordsjö och Västorp - som det såg ut på 1683 års geometriska karta över Bordsjö.


Boende på Bylingsboo
1643-1648 Jöns Andersson. Hur länge han år 1643 bott på Bylingsbo är inte känt eftersom mantalslängder började föras i Askeryd år 1643. Husförhörslängder fanns ännu inte och gården finns inte omnämnd i tidigare skattelängder: Årliga räntan för Askeryd fram till 1630. Mellan 1645 - 1647 är han gift med Elin Persdotter. År 1648 lever han åter ensam