Blixtorp

Rusthåll med ryttartorp och rotegård med soldattorp

Uppdaterad i mars 2015

  Karta över Blixtorp


Blixtorp 1447

Bakgrundsbilden visar en rågångskarta från 1799. Blixtorp har dock ett betydligt äldre första belägg, möjligen från 1447. Likt många andra gårdar i Lägerbobygden ägdes Blixtorp av Vadstena kloster. Uppgiften om årtalet 1447 är hämtat från Vadstena klosters tidigaste jordeböcker (Vkjb)

Gården har antagligen sitt ursprung i medeltiden och har inga noteringar om ödeläggelse. Pestepidemier förekom på 1350-1420 och 1460-talen. Den senmedeltida agrarkrisen visade sig annars tydligt i Askeryd. Dessa ödetorp anges ändå i klostrets skattelängder som öde. Hemvidakulla, Krämarebo, Eliakulla, Öjersmålen, Sjöhester och Åsen är exempel på gårdar som ödelades på senmedeltiden. Flertalet byggdes aldrig upp igen


Boende

1545 - 1551. I Östgöstska handlingar omnämns Ingemar i Bleekstorp. (1545:18)(1551:1)
1570-talet. Blixtorp finns noterat som frälsehemman i tiondelängder för Askeryd.

1671-1694. Askeryds vigda-födelse-dopvittne-död-böcker:
1673 född Pers i Blixtorp son Johan
1676 född Håkans i Blixtorp dotter Ingrid
1676 född Pers i Blixtorp dotter Brita
1676 död Ingrid i Blixtorp
1677 död Blixtorp Ingrid hustru
1679 född Pers i Blixtorpstufvan son Mårten
1679 född Håkans i Blixtorp barn dödfödt
1679 död Håkans i Blixtorp barn
1685 född Håkans i Blixtorp son Bengt
1690 dopvittne till ett barn som fötts i Skavarp Håkan i Blixtorp
1693 dopvittne till ett barn som fötts i Kalvsved Håkan i Blixtorp
1694 dopvittne till ett barn som fötts i Sjöamålen Håkan i Blixtorp
1694 dopvittne till ett barn som fötts i Sårsjö Håkan i Blixtorp
1694 dopvittne till ett barn som fötts i Skavarp Håkan i Blixtorp


1713-1784. Husförhörslängder ofullständiga fram till 1784 . Boende 1713 - 1775:

Frälsehemmanet

Oluf Håckenson Elin Månsdotter. På Blixtorp 1713-?
Lars Henrickson. På Blixtorp 1713-1722?
Ingeborg Larsdotter. På Blixtorp 1713-1722?

Olof. På Blixtorp 1722-?
Hustru Elin. På Blixtorp 1722-?
Dotter Annika. På Blixtorp 1722-?
Dräng Johan. På Blixtorp 1722-?
Piga Elin. På Blixtorp 1722-?

Ingemar Nilsson f. 1715. På Blixtorp 1753-?
Hustru Anna Olufsdotter f. 1718. På Blixtorp 1753-?
Son Nils f. 1753. På Blixtorp 1753-?

Olof Knuthsson f. 1735. På Blixtorp 1753-?
Ingrid Nilsdotterf. 1710. På Blixtorp 1753-?
Hustru Ingeborg f. 1683. På Blixtorp 1753-?

Nils Högberg f. 1723. På Blixtorp 1766-1780
Madame Maria Norling f. 1713. På Blixtorp 1766-1780
Piga Caisa Svensdotter f. 1733. På Blixtorp 1766-1772?
Änkan Stina f. 1740. På Blixtorp 1773-1775
Son Petter f. 1773. På Blixtorp 1773-1775
Piga Catarina Nilsdotter f. 1745. På Blixtorp 1779-1780

Per Håkansson f. 1724. På Blixtorp 1766-1772
Hustru Ingegärd f. 1723. På Blixtorp 1766-1772
Son Håkan f. 1751. På Blixtorp 1766-1772
Dotter Ingegärd f. 1755. På Blixtorp 1766-1772
Son Johannes f. 1759. På Blixtorp 1766-1772


Gårdar till Blixtorp

Soldattorpet Nr 92 Backagården