Björkeholmen

Assjö

Publicerad i maj 2014

Karta


Björkholmen 1817/24

Första skriftliga belägg för Björkholmen är 1817/24 enligt Sockenkatalog för Askeryd - Riksarkivet - Hfl: DII:1