Björkelund

Äsevad

Publicerad i maj 2014

Karta


Björkelund 1900

Första skriftliga belägg för Björkelund är 1900 enligt Sockenkatalog för Askeryd - Riksarkivet - Hfl: AII-SCB 1900 sida 28.