Bäckhem Bäck

Ödetorp känd plats. Kroksmåla Vässingsmåla

Publicerad i februari 2015

Karta över Vässingsmålen


Bäckhem Bäck ? 1858/1861 - 1920

Första skriftliga belägg för Bäck är 1858/1861 enligt husförhörslängderna för Askeryd: AI:25 1858/1861 sida 14. Sista belägg: Västra Ryds församlingsböcker A II a/3 (1919-1927) sida 339 p>