Åstugan

Ödetorp Nr 1 Hästemålen

Publicerad i april 2014

Karta


Åstugan 1843- 1870

Åstugan var en backstuga som låg alldeles vid gränsen mot Östergötland, nästan rakt öster om Hästemålen, efter den stig som leder från Hästemålen över järnvägsbanken, ner mot den bäck som utgör gräns mot Östergötland och Västra Ryds socken. Inga synliga rester av husgrund.

Backstugans historia är från 1843-1870. Den kom till enligt nedanstående sockenstämmoprotokoll.

Sockenstämmans protokoll d. 15/3 1843:

För att begagna sig av Hemmansägaren Isak Johanssons benägna löfte i avseende på byggnadsplan på Hästemålens ägor, för sockenjonet Olaus Svensson och familj, beslöt församlingen, att åt de samma uppsätta en stuga, på en plan, som Isak Johansson bestämmer, på ettdera av sina inom församlingen ägandes lägenheter, och som Isak Johansson blivit från Predikstolen anmodad att gemensamt med sockenbyggmästaren i ämnet överenskomma om byggnadsplanenså i händelse ej Isak Johansson infinner sig hos Sockenbyggmästaren, åligger denne senare att hos den förre sig infinna då de gemensamt må uppgöra förbemälda affär, men som ej Isak Johanssonej vill bestå byggnadskostnaderna så förbehåller sig Församlingen den tillärnade stugbyggnaden i händelse av Hjonelagets bortflyttning innan mannens och hustruns död.


En familj har bott i Åstugan

Det är en familj som bott i stugan - Olaus Svenssons familj. Familjen flyttade 1843 in från Franshemmet. Den sista boende är dottern Charlotta som år 1870 flyttar till Tunarp. Sonen Sven Magnus gifter sig med Johanna Johansdotter från Gladhammar 1869 och flyttar till en nybyggd stuga inte långt från Åstugan. Han låter uppkalla sin stuga efter sitt eget förnamn. Backstugan heter Svenshem.


Boende på backstugan Åstugan 1843-1870

Olaus Svensson f. i Västra Ryd 1808. Från Franshemmet. Fattighjon 1846. På Åstugan 1843-1865. Död 1865
Hustru Charlotta Månsdotter f. i Ekesjö 1812. Fattighjon 1846. På Åstugan 1843-1862. Död 1862
Son Sven Magnus f. i Askeryd 1835. Ofärdig 1858. På Åstugan 1843-1869. Flyttat till Svenshem 1869
Sven gifer sig 1869 med Johanna Johansdotter f. i Gladhammar 1825. Flyttat till Svenshem 1869
Dotter Anna Sophia f. i Askeryd 1836. På Åstugan 1843-1854. Flytta till Eksjö 1854
Dotter Anna Christina f. 1839 i Askeryd. På Åstugan 1843-1856. Död 1856
Dotter Mathilda f. i Askeryd 1846. På Åstugan 1846-1865. Flyttat. Åter
Dotter Charlotta f. i Askeryd 1852. På Åstugan 1852-1870. Flyttat till Tunarp
Dotter Carolina Ulrika f. i Askeryd 1857. På Åstugan 1857-1865

Undertecknad och godkänt av : S.J. Hedborn, Pastor och Anders Jönsson, Jonas Ad. Hansson, Anders J. Hansson och J. Närman.