Åsnaryd


Publicerad i maj 2014

Karta


Åsnaryd 1613


Boende på Åsnaryd
1613. Första belägg för Åsnaryd är enligt tiondelängd för Askeryd 1613: "Torpare Åsnaryd". Småländska handlingar (Smlh 1613:9 sida 176)
1671. Födelsebok. "Pers i Åsnaryd". Inget namn angivet på barnet
1672. Födelsebok. "Månses i Åsnaryd dotter Marit"
1672. Födelsebok. "Barn i Åsnaryd dotter Elin
1673. Födelsebok. "Larses i Åsnaryds dotter Brita"