Arvebo Arvidsbo


Publicerad i februari 2015

Karta över Arvidsbo


Arffwabodhe 1447

1447
1:a belägg: Vadstena klosters jordebok 1447. Jtem j Arffwabodhe j gardh Ödhe. Gården är belagd men ligger 1447 öde

1713/1720
Arvebo 1:a belägg i Askeryds första husförhörslängder AI:1 sida 63


Geometrisk karta över Arvebo 1693