Änkebo

Kättilstorp

Publicerad i februari 2015

Karta över Änkebo


Änkebo 1713/1720

Första belägg för Änkebo finns i Askeryds första husförhörslängder från 1713/1720 AI:1 sida 50. Gården har en äldre historia som finns att söka i mantalslängder och födelse/dop/dopvittne/vigsel/dödböckerna för Askeryd