Ängstugan

Ödetorp känd plats. Vessingsmålen Kroksmålen

Publicerad i februari 2015

Karta över Vessingsmålen


Ängstugan 1817/1824 - 1911

Första belägg för Ängstugan finns i Askeryds husförhörslängder för Kroksmålen DII:1 1817/1824 till DII:11843/1845. Därefter noteras Ängstugan under Vessingsmålen från 1846/1850 AI:21 sida 14. Sista belägg finns i Församlingsböckerna för Västra Ryd 1901-1912 sida 282.