Ängstugan

Ödetorp okänd plats. Hälla

Publicerad i februari 2015

Karta över Hälla


Ängstugan Hälla 1866/1870 - 1892/1896

Första belägg för Ängstugan Hälla är från husförhörslängderna AI:28 1866/1870 sida 224. Sista belägg är från AI:34 1892/1896 sida 90