Ängstugan

Ödetorp Nr 80. Äsevad

Publicerad i februari 2015

Karta över Äsevad


Änstugan Äsevad 1838/1845 - 1861/1865

Första belägg för Ängstugan Äsevad är från husförhörslängderna AI:18 1838/1845 sida 214. Sista belägg AI:26 1861/1865 sida 201